Darmowa dostawa powyżej 300 PLN
Płacę przez PayU

REGULAMIN SKLEPU

 

1. Ogólne

1.1. Pod pojęciem Sklepu rozumie się serwis internetowy dostępny pod adresem www.pastry.com.pl

1.2. Sklep prowadzony jest przez firmę:

PASTRY CREATION

ANNA OCHOŃSKA

41-506 CHORZÓW,

SZCZĘŚLIWA 4/6

NIP: 627-240-71-38

zwaną dalej „Sprzedającym”.

1.3. „Kupującym” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, upoważniona przez opiekuna prawnego osoba niepełnoletnia, osoba prawna, a także osoba działająca w imieniu podmiotu gospodarczego.

 
2. Zamówienia

2.1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę.

2.2. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym możliwy jest od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00.

2.3. Aby dokonać zakupu należy umieścić wybrane produkty w „Koszyku” za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka" znajdującego się przy każdym produkcie (kilkukrotne kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” spowoduje zwielokrotnienie zamówienia).

2.4. Dodanie produktu do Koszyka nie oznacza gwarancji jego dostępności (istnieje możliwość, że w sytuacji, gdy w magazynie znajduje się ostatnia sztuka produktu, przed zakończeniem zakupów przez Kupującego zostanie on zamówiony przez inną osobę).

2.5. Dokonywanie zakupu przebiega w pięciu następujących krokach:

- krok pierwszy – Podsumowanie – podsumowanie wybranych produktów w Koszyku. Po kliknięciu ikony „Koszyk” pokaże się pełna lista zamówionych towarów. W tym miejscu można zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość, lub całkowicie usunąć z listy.

- krok drugi – Logowanie” - Aby dokonać zakupów Kupujący musi się zarejestrować (dotyczy użytkowników niezarejestrowanych) lub zalogować (dotyczy użytkowników zarejestrowanych)

- krok trzeci - „Adres” - w tym miejscu należy wybrać dane do wystawienia faktury VAT oraz adres do wysyłki towarów

- krok czwarty – „Przesyłka” - Kupujący wybiera sposób wysyłki lub odbioru towaru. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego, lub są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Fedex.

- krok piąty – „Płatność” - należy wybrać sposób płatności. Możliwe sposoby zapłaty za zakupione towary to:

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym

- płatność gotówką u doręczyciela przesyłki

- przedpłata na konto

- płatność za pośrednictwem systemu PayU.

2.6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.7. Przy zakupie jednorazowo kilku produktów kupujący płaci za przesyłkę tylko raz.

2.8. Do każdego zakupionego towaru wystawiamy rachunek, a na życzenie klienta także fakturę VAT.

2.9. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z wyrażeniem jego zgody na wystawienie faktury VAT bez konieczności składania podpisu.

 
3. Realizacja zamówień
 

3.1. Płatność za zamówione towary oraz koszt ich wysyłki (nie dotyczy przesyłek pobraniowych) należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych.

3.2. Przelewy należy kierować na konto:

PASTRY CREATION

ANNA OCHOŃSKA

41-506 CHORZÓW,

SZCZĘŚLIWA 4/6

BANK: BANK ZACHODNI WBK S.A.

KONTO: 77 1090 2024 0000 0001 0853 2859

3.3. Zamówienie złożone, ale nie opłacone, a także zamówienie przygotowane do odbioru osobistego, ale nie odebrane w ciągu 5 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.

3.4. Towar zostanie wysłany do Kupującego maksymalnie do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. W przypadku przesyłek pobraniowych towar zostanie wysłany w dniu zakupu lub w następującym dniu roboczym.

3.5. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres odbioru osobistego:

Pastry Creation

ul. Kościuszki 52

41-503 Chorzów

Możliwość odbioru osobistego istnieje od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00-16:00.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego.

4.2. Kupujący może poinformowac o odstąpieniu od umowy drogą mailową (na adres biuro@pastrycreation.pl), lub składając oświadczenie na piśmie na adres: Pastry Creation ul. Kościuszki 52 41-503 Chorzów.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedający zwraca Kupującemu poniesione przez niego koszty zakupów tj. koszt towaru oraz koszt wysyłki w wysokości nie wyższej niż najniższy możliwy do wybrania przy danym zakupie koszt dostawy.

4.4. Zwrot poniesionych kosztów przez Sprzedającego odbywa sie w wterminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wyjątkowo Sprzedający może wstrzymac sie ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania zwracanego przez Kupującego towaru, lub potwierdzenia jego nadania

4.5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy odesłac  Sprzedającemu zwracany towar, chyba że Kupujący wraz ze Sprzedającym ustalą, iz odbór towaru będzie spoczywał na Sprzedającym.

4.6. Zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów odbywa sie za pomoca tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na zmianę.

 
5. Reklamacje

5.1. Kupujący ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności zakupionego towaru z ofertą.

5.2. Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne droga mailową (na adres: biuro@pastrycreation.pl), lub składając oświadczenie na piśmie i przesyłając je na adres Pastry Creation ul. Kościuszki 52 41-503 Chorzów.

5.3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty związane z zakupem reklamowanego towaru tj. koszt towaru, koszt wysyłki przedmiotu do Kupującego, koszty zwrotu towaru przez Kupującego do Sprzedającego.

5.4. W przypadku przesyłek kurierskich kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar w obecności kuriera, a w razie jakichkolwiek uszkodzeń spisać odpowiedni protokół uszkodzenia przesyłki. Ewentualne reklamacje uwzględniane będą jedynie po dostarczeniu rzeczonego protokołu potwierdzonego przez kuriera.

 
6. Ochrona danych osobowych

6.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z wyrażeniem jego zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia.

6.2. Administratorem danych osobowych Kupujących zebranych podczas korzystania ze Skleu jest Sprzedający

6.3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

6.4. W celu realizacji zamówienia Sprzedający udostępnia dane Kupującego odpowiedniemu podmiotowi obsługującemu płatności internetowe (w przypadku wyboru takiego sposobu płatności przez Kupującego) i/lub odpowiedniemu przewoźnikowi (w przypadku wyboru takiego sposobu dostawy zakupionego towaru)

6.5. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.


 
7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystając ze Sklepu Użytkownik akceptuje powyższy regulamin.

7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn jak: zmany sposobów dostaw, płatności, czy zmiany w zakresie obowiązującego prawa.

7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.