REGULAMIN SKLEPU

 

1. Ogólne

1.1. Pod pojęciem Sklepu rozumie się serwis internetowy dostępny pod adresem www.pastry.com.pl

 

1.2. Administratorem Danych Osobowych jest:

PASTRY CREATION

ANNA OCHOŃSKA

41-506 CHORZÓW,

SZCZĘŚLIWA 4/6

NIP: 627-240-71-38

zwaną dalej „Sprzedającym”.

 

1.3. „Kupującym” może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, upoważniona przez opiekuna prawnego osoba niepełnoletnia, osoba prawna, a także osoba działająca w imieniu podmiotu gospodarczego.

 

1.4 Adres reklamacyjny:

PASTRY CREATION

ANNA OCHOŃSKA

KOŚCIUSZKI 52

41-503 CHORZÓW

 

 
2. Zamówienia

2.1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę.

2.2. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym możliwy jest od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00 – 16:00.

2.3. Aby dokonać zakupu należy umieścić wybrane produkty w „Koszyku” za pomocą przycisku "Dodaj do koszyka" znajdującego się przy każdym produkcie (kilkukrotne kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” spowoduje zwielokrotnienie zamówienia).

2.4. Dodanie produktu do Koszyka nie oznacza gwarancji jego dostępności (istnieje możliwość, że w sytuacji, gdy w magazynie znajduje się ostatnia sztuka produktu, przed zakończeniem zakupów przez Kupującego zostanie on zamówiony przez inną osobę).

2.5. Dokonywanie zakupu przebiega w pięciu następujących krokach:

- krok pierwszy – Podsumowanie – podsumowanie wybranych produktów w Koszyku. Po kliknięciu ikony „Koszyk” pokaże się pełna lista zamówionych towarów. W tym miejscu można zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość, lub całkowicie usunąć z listy.

- krok drugi – „Logowanie” - Aby dokonać zakupów Kupujący musi się zarejestrować (dotyczy użytkowników niezarejestrowanych) lub zalogować (dotyczy użytkowników zarejestrowanych)

- krok trzeci - „Adres” - w tym miejscu należy wybrać dane do wystawienia faktury VAT oraz adres do wysyłki towarów

- krok czwarty – „Przesyłka” - Kupujący wybiera sposób wysyłki lub odbioru towaru. Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego, lub są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Fedex.

- krok piąty – „Płatność” - należy wybrać sposób płatności. Możliwe sposoby zapłaty za zakupione towary to:

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym

- płatność gotówką u doręczyciela przesyłki

- przedpłata na konto

- płatność za pośrednictwem systemu PayU.

2.6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2.7. Przy zakupie jednorazowo kilku produktów kupujący płaci za przesyłkę tylko raz.

2.8. Do każdego zakupionego towaru wystawiamy rachunek, a na życzenie klienta także fakturę VAT.

2.9. Złożenie zamówienia przez Kupującego równoznaczne jest z wyrażeniem jego zgody na wystawienie faktury VAT bez konieczności składania podpisu.

 
3. Realizacja zamówień
 

3.1. Płatność za zamówione towary oraz koszt ich wysyłki (nie dotyczy przesyłek pobraniowych) należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych.

3.2. Przelewy należy kierować na konto:

PASTRY CREATION

ANNA OCHOŃSKA

41-506 CHORZÓW,

SZCZĘŚLIWA 4/6

BANK: Santander Bank Polska

KONTO: 77 1090 2024 0000 0001 0853 2859

3.3. Zamówienie złożone, ale nie opłacone, a także zamówienie przygotowane do odbioru osobistego, ale nie odebrane w ciągu 5 dni roboczych zostanie automatycznie anulowane.

3.4. Towar zostanie wysłany do Kupującego maksymalnie do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. W przypadku przesyłek pobraniowych towar zostanie wysłany w dniu zakupu lub w następującym dniu roboczym.

3.5. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Adres odbioru osobistego:

Pastry Creation

ul. Kościuszki 52

41-503 Chorzów

Możliwość odbioru osobistego istnieje od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00-16:00.

3.6. Na podstawie zakupu wystawiony zostanie dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

4.2. Kupujący może poinformować o odstąpieniu od umowy drogą mailową (na adres biuro@pastrycreation.pl), lub składając oświadczenie na piśmie na adres: Pastry Creation ul. Kościuszki 52 41-503 Chorzów.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedający zwraca Kupującemu poniesione przez niego koszty zakupów tj. koszt towaru oraz koszt wysyłki, który został wybrany podczas składania zamówienia.

4.4. Zwrot poniesionych kosztów przez Sprzedającego odbywa się  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Wyjątkowo Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania zwracanego przez Kupującego towaru, lub potwierdzenia jego nadania

4.5. Proszę odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu na adres: PASTRY CREATION ul. Kościuszki 52, 41-503 Chorzów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4.6 Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


4.7. Zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów odbywa
się za pomocą tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na zmianę.

 
5. Reklamacje

5.1. Kupujący ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności zakupionego towaru z ofertą.

5.2. Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne droga mailową (na adres: biuro@pastrycreation.pl), lub składając oświadczenie na piśmie i przesyłając je na adres Pastry Creation ul. Kościuszki 52 41-503 Chorzów.

5.3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty związane z zakupem reklamowanego towaru tj. koszt towaru, koszt wysyłki przedmiotu do Kupującego, koszty zwrotu towaru przez Kupującego do Sprzedającego.

5.4. W przypadku przesyłek kurierskich kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar w obecności kuriera, a w razie jakichkolwiek uszkodzeń spisać odpowiedni protokół uszkodzenia przesyłki. Ewentualne reklamacje uwzględniane będą jedynie po dostarczeniu rzeczonego protokołu potwierdzonego przez kuriera.

 
6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

6.2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

6.3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

6.4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

6.5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

6.5.1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

6.5.2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

6.5.3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

6.5.4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów  dostawy

6.6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

7. Dodatkowe definicje

7.1. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 

7.2. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

7.3. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: pastry.com.pl/polityka-prywatnosci

7.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 


7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystając ze Sklepu Użytkownik akceptuje powyższy regulamin.

7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn jak: zmiany sposobów dostaw, płatności, czy zmiany w zakresie obowiązującego prawa.

7.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.